Dokuzucu Hüccet-i İmâniye

(Dokuzuncu Şuâ’ın Mukaddime-i Haşriyyesi)