Dokuzuncu Söz

EY BİRADER! Benden, namazın şu muayyen beş vakte

2 hikmet-i tahsisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz.