Ecnebi Feylesofların Kur’an’ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri

(Bu filozofların Kur’ân hakkındaki senalarının bir hülâsası küçük Tarihçe-i Hayat’ta ve Nur Çeşmesi Mecmuasında yazılmıştır.)

Sana muasır bir vücut olamadığımdan müteessirim,ey Muhammed (a.s.m.)