Habbe

Cennet-i Kur’âniyenin semerâtından bir semerenin ihtiva ettiği

İ’lem eyyühe’l-aziz! Şu gördüğün büyük âleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, nur-u Muhammedî (a.s.m.) o kitabın kâtibinin kaleminin mürekkebidir.