İkinci Mektup

O mezkûr ve malûm talebesinin hediyesine karşı cevaptan bir parçadır.