Mektubat’ın Üçüncü Kısmı

Hüsrev’in bir fıkrasıdır.