On Yedinci Lem’a

Zühre’den gelmiş On Beş Notadan ibarettir.