Yirmi Altıncı Lem’a

İhtiyarlar Lem’ası

Yirmi altı rica ve ziya ve teselliyi câmidir. HAŞİYE-1