Yirmi Altıncı Mektup

Şu Yirmi Altıncı Mektup, birbiriyle münasebeti az Dört Mebhastır.

Hüccetü’l-Kur’ân ale’ş-Şeytan ve Hizbihî