Yirmi Yedinci Mektubun Üçüncü Zeyli

(Said’in bir fıkrasıdır.)

Nur Risalelerine çok müştak ve onların mütalâasından intibaha düşen bir doktora yazılan mektuptur. Bu üçüncü zeyle çendan münasebeti azdır; fakat kardeşlerimin fıkraları içinde bu da benim bir fıkram olsun.